943 85 10 15    Kale Nagusia, 49, Azkoitia    ES   
logo
943 85 10 14    [email protected]
Kale Nagusia, 49, 20720 Azkoitia

ES

Aholkuritza zerga, lan, kontabilitate eta juridiko arloetan

 

 

FISKALITATEA

Ondarearen gaineko zerga.

Oinordetza eta Donazioak.

B.E.Z.-a eta Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga.

Sozietateen gaineko Zerga.

Aktibitate ekonomikoen gaineko zerga.

Inspekzio fiskalak.

Errekurtsoak.

Enpresa Berriak.

Intzentibo fiskalak

KONTABILITATEA

KPOrekin bat datorren kontu plana aztertu, egokitu eta sortzea.

Kontabilitatea eramatea, berrikustea eta ixtea.

Urteko kontuak prestatu eta horren gordailurako aurkezpena.

Enpresaren egoerari buruzko ekonomia eta finantza txostenak.

LAN ARLOA

Nominak eta gizarte aseguroak.

Laneko agiriak idatzi eta tramitatu (kontratuak, istripuen parteak, altak eta bajak, hobariak, gizarte segurantzaren prestazioak, etab.).

Atxikipenen deklarazioa-aitorpena (PFEZ).

Erakunde Ofizialen ordezkaritza (Lan Ikuskaritza).

Lana erregulatzeko espedienteak.

JURIDIKOA

Merkataritza Zuzenbidea (enpresa mota juridiko ezberdinetan sortzeak).

Zuzenbide Zibila (alokairu, salmenta, dohaintza eta abar kontratuak)